דרכנו לקידום מדיניות

תנועת “דרכנו” פועלת לייצוג הרוב המתון בישראל ולקידום ערכיו בשטח, בתקשורת וברשתות החברתיות.


מחלקת המדיניות של דרכנו, שהוקמה בשנת 2020, בנתה ציר פעילות נוסף לקידום ערכי התנועה, באמצעות פעולה מול נבחרי הציבור בשלטון הארצי והמקומי וקידום מדיניות שמשרתת את הרוב המתון ואת עקרונותיו.


למחלקת המדיניות של “דרכנו” רשת קשרים ענפה עם נבחרי הציבור ועם הצוותים המקצועיים, ואנו פועלים במגוון דרכים על מנת להביא את ערכי הרוב המתון לידי ביטוי גם בתחום המדיניות.


פעילויות מרכזיות של מחלקת המדיניות:


                 – ייזום וקידום הצעות חוק לחיזוק ערכי הרוב המתון (דוג’: הגשת הצעת חוק להחלת משאל עם על מהלך של סיפוח מדיני, ניסוח הצעות חוק לחיזוק זכות ההפגנה, למניעת הסתה ועוד).


                 – ייזום דיונים בוועדות הכנסת השונות, השתתפות ושיתוף נציגים ועדויות מהשטח (דוג: דיוני ועדת הפנים על התנהלות המשטרה בהפגנות, דיוני הוועדה לביקורת המדינה ועוד).


               –  פעילות למול רשויות השלטון בנושאים מרכזיים שעל סדר היום (בין היתר – פניות לפרקליטות ולמשטרה לקידום חקירתו של יונה אברושמי על עבירות הסתה לאלימות, ולקידום חקירתו של ח”כ מיקי זוהר על סחיטה באיומים כלפי היועץ המשפטי לממשלה, קמפיין לביטול העלאת  שכר חברי הכנסת ועוד).


                – קידום פרויקטי מדיניות ארוכי טווח בשיתוף ציבור, ברמה הארצית והמקומית. 


אנחנו רואים בשותפי התנועה חלק משמעותי מפעילות קידום המדיניות וקוראים לכם להתעדכן בעשייה, להגיב ולקחת חלק.