הרשמה לדרכנו

במידה ואישרת בחתימתך, באמצעות גייסי השטח שלנו או באמצעים דיגיטליים קבלת חומרים מאיתנו –
תנועת ‘דרכנו – יוצאים לפעולה (חל”צ)׳ תוכל לשלוח לך הודעות וחומרים בעניינים הבאים: מידע פוליטי, מידע אודות פעילות התנועה, מידע אודות האופן בו ניתן לתרום ולסייע לתנועה ולקדם את מטרותיה (כספית או בהתנדבות), וקריאה לפעולה אזרחית דוגמת הפגנות, צעדות, מחאות או הפעלות דיגיטליות.
 
תודה!
 
*להסרה מרשימות התפוצה השונות ניתן לשלוח בכל עת מייל לכתובת thisis@darkenu.org.il