ישראל מחר – הלובי הדמוקרטי
הרוב המתון מתעורר – תומכים ותומכות בממשלת האחדות!
מערכת שיתוף ציבור
דמוקרטTV

בזכות 400,000 התומכים והתומכות שלנו אנו פועלים בתקשורת, בכנסת ובשטח, על מנת להגביר את קולם של המתונים בחברה הישראלית.

הקמנו את דמוקרטTV, ערוץ התקשורת הדמוקרטי של ישראל ובזכות ההצטרפות שלכם נרחיב עוד יותר את ענף קידום המדיניות שלנו בכנסת ונשפיע על מקבלי ההחלטות לפעול למען ישראל דמוקרטית.
בזכות השותפות שלכם נוכל גם להקים עוד תאי פעילות של דרכנו ברחבי הארץ, נפעל בעוד קמפוסים ונארגן עוד הפגנות ופעילויות שטח.

הצטרפו אלינו עכשיו בכל סכום קבוע וביחד נבנה כאן פוליטיקה אזרחית אחרת, כזו הבנויה "מלמטה למעלה", באמצעות כלים מתקדמים של שיתוף ציבור.

רק ביחד נצליח לחזק את הדמוקרטיה הישראלית, רק ביחד נפעל למען צדק חברתי, שוויון ומיגור השחיתות והגזענות במדינה האהובה שלנו.

אוהבים את ישראל – יוצאים לפעולה. הצטרפו אלינו