מי אנחנו?

החזון שלנו

תנועת דרכנו תפעל לחזק את הערכים הדמוקרטיים והציוניים של ישראל. דרכנו מאמינה שמדינת ישראל צריכה לפעול על בסיס עקרונות מגילת העצמאות וברוח חזון נביאי ישראל: צדק, שוויון, שלום וערבות הדדית.

המטרה שלנו

  1. כדי להבטיח את המשך עתידה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, נפעל לקדם את עקרון ההיפרדות מהפלסטינים באמצעות הסכם מדיני.
  2. נפעל לחזק את יסודות הצדק החברתי בישראל – צמצום פערים חברתיים והרחבת שוויון הזדמנויות.
  3. נפעל לחזק את אופייה הפלורליסטי והדמוקרטי של מדינת ישראל – חייה ותן לחיות, תוך מתן ביטוי לכלל הזרמים והדתות.
  4. נפעל למען חיזוק שלטון החוק ונאבק כנגד מגמות של שחיתות, הסתה וגזענות.

המשימה שלנו

דרכנו היא התנועה האזרחית החוץ-מפלגתית הגדולה בישראל, המארגנת, מגדילה, מפעילה ומעצימה את הרוב המתון הישראלי, יהודי וערבי, מתוך כוונה להשפיע על סדר היום הציבורי ועל מקבלי ההחלטות, ברוח ערכי הציונות, הדמוקרטיה, השוויון והערבות ההדדית.