תנאי שימוש

תנאי שימוש – דמוקרטור – מעודדים הצבעה

 

ברוכים הבאים!

 

הגעתם לאפליקציית “דמוקרטור” (“האפליקציה”) המופעלת ע”י תנועת דרכנו, המרכזים לצדק חברתי והמרכז הרפורמי לדת ומדינה מבית התנועה ליהדות מתקדמת (“אנחנו”, “לנו”). מטרתה לסייע לכם (“המשתמשים”) להשתתף ולהיות מעורבים בבחירות ולעודד הצבעה.

1.1   תנאי שימוש אלה, יחד עם מדיניות הגנת פרטיות ומדיניות ה – Cookies להלן ביחד: “תנאי השימוש”), הם התנאים המשפטיים המסדירים את הכניסה והשימוש שלכם באפליקציה, אנא קראו את תנאי השימוש בעיון רב. באמצעות השימוש באפליקציה, אתם מסכימים לאמור בתנאי השימוש. ככל שאינכם מסכימים לאמור בתנאי השימוש, עליכם להימנע מלהיכנס באפליקציה ומלבצע כל שימוש בה.

1.2         כניסה והרשמה

1.2.1        השימוש באפליקציה כרוך ביצירת חשבון משתמש והזדהות. עליכם לפעול בהתאם להוראות הרישום בטופס המופיע באפליקציה ולמלא את פרטי ההזדהות הנדרשים (“נתונים”). עליכם למסור פרטים נכונים ומדויקים, ולעדכן אותנו, ללא דיחוי, בכל מקרה של שינוי בנתונים שנמסרו על ידכם.

1.2.2        אנחנו מזמינים אתכם לקרוא בעיון את מדיניות הגנת פרטיות ומדיניות ה – Cookies כדי לקבל הסבר על השימוש שלנו בנתונים שנכללים תחת הגדרת “מידע” במדיניות.

1.2.3        חלה עליכם האחריות הבלעדית לעשות את השימוש למטרות אישיות בלבד, תוך נקיטה בסידורי אבטחה מתאימים, כדי למנוע שימוש וניצול לרעה של חשבון המשתמש שלכם.

1.2.4        בהרשמתך לאפליקציית דמוקרטור הינך מאשר קבלת דיוור ומסרונים מתנועת דרכנו, מרכזים לצדק חברתי והתנועה הרפורמית

1.3   השימוש באפליקציה

1.3.1        אתם מתחייבים להשתמש באפליקציה בהתאם לדרישות כל דין ובהתאם לתנאי השימוש.

1.3.2        הפעולות הבאות הינן אסורות ואתם מתחייב כי לא תגרמו או תתרמו לביצוע, ולא תתירו לאחר לגרום לביצוע או לבצע, את הפעולות הבאות:

1.3.3        להשתמש באפליקציה ו/או בתכנים לכל מטרה בלתי חוקית, בלתי מוסרית, בלתי-מורשית ו/או אסורה.

1.3.4         להסיר או להפריד מהתכנים ו/או באפליקציה כל הגבלות וסימנים המציינים זכויות קנייניות, לרבות כל ההודעות הקנייניות המופיעות בהם (כגון ©, TM או ®) ו/או להפר זכויות קנייניות, מוסריות, זכויות יוצרים, זכויות מעין קנייניות, סודות מסחריים, סימני מסחר או פטנטים.

1.3.5         להפר ו/או לפגוע בזכויות המשתמשים לפרטיות ולצנעת הפרט ובזכויות אחרות, או לאסוף מידע אישי אודות משתמשים, בין אם באופן ידני או באמצעות שימוש בכל רובוט, עכביש, זחלן, כל יישום חיפוש או אחזור, או שימוש באמצעי, בתהליך או בשיטה ידניים או אוטומטיים אחרים על מנת להיכנס לאתר ולאחזר, לאסוף ו/או לשאוב מידע.

1.3.6      לפגוע ביכולת של, או להכביד על, משתמשים אחרים להשתמש באפליקציה. איסור זה כולל גם איסור על משלוח “דואר זבל”, מכתבי שרשרת, משחקי פירמידה או כל ניסיון למסור מידע או להציע שירותים או מוצרים שיתר המשתמשים לא אישרו קבלתם.

1.3.7        לבצע כל פעולה היוצרת או העלולה ליצור עומס גדול על תשתית באפליקציה. לפגוע ולשבש פעולות באפליקציה או השרתים או הרשתות המאחסנות את באפליקציה.

1.3.8        לעקוף את האמצעים בהם אנחנו משתמשים על מנת למנוע או להגביל את הגישה באפליקציה.

1.3.9        להעתיק, לתקן, לשנות, להתאים, למסור, להנגיש, לתרגם, להפנות, לבצע הנדסה חוזרת, להמיר קוד בינארי לקוד פתוח, לעשות דה-קומפילציה, או להפריד כל חלק בתוכן או באתר, או להציג לציבור, ליצור יצירות נגזרות, לבצע, להפיץ, לתת רישיון משנה, למכור, לעשות כל שימוש מסחרי, למכור, להשכיר, להעביר, להלוות, לעבד, לאסוף, לשלב עם תוכנה אחרת – של כל חומר הכפוף לזכויות קנייניות שלנו או של צדדים שלישיים, לרבות קניין רוחני שלנו או של צדדים שלישיים.

1.3.10      לנצל למטרה מסחרית כלשהי כל שימוש או גישה באפליקציה, להציף את הפלטפורמה בהודעות חוזרות, לקדם תכנים מלאכותיים, פרסום חומרים שקריים או מטעים ופרסום קישורים.

1.3.11     להפר את תנאי השימוש וכל חלק מהם.

1.3.12     להפר הוראות כל דין בקשר עם השימוש באפליקציה.

1.3.13     לפרסם תכנים שיש בהם הפרת חובות זהירות או אמון.

1.3.14      ליטול חלק כלשהו ו/או לתרום או לסייע לפעילות שיתוף קבצים, להשתתף ו/או לתרום להשתתפות בהעברת מידע ו/או הפניה ו/או יצירת קישורים לאתרי אינטרנט מפרים.

1.3.15      לבצע  פרסום אסור על פי דין, לרבות פרסומים מתוך דיונים בדלתיים סגורות, להפר הוראות צנזורה, לפגוע בביטחון המדינה או בזכויות צדדים שלישיים.

1.3.16   לנסות לאסוף מידע על האפליקציה, לרבות באמצעים טכנולוגיים, הפעלה או סיוע לפעולת יישום מחשב או כל אמצעי אחר שמטרתם סריקת ו/או העתקת ו/או אחזור ו/או כריית מידע, ביצוע ו/או גרימת שינוי כלשהו בפלטפורמה  לרבות, אך מבלי לגרוע,  בתכנים שפרסמו משתמשים אחרים, ובכלל זה התערבות בקוד המקור של האפליקציה.

1.3.17   להפריע לפעילות האפליקציה ו/או המשתמשים האחרים, לרבות בדרך של שיבוש ו/או הפרעה לפעילות מחשב כדוגמת “וירוסים”, “תולעים” ויישומים מזיקים אחרים, חדירה לחומר מחשב, עריכת ו/או החדרת תוכנה באופן שעלול לגרום נזק או שיבוש למחשב ו/או חומר מחשב, מחיקת חומר מחשב, הסגת גבול.

1.3.18   למסור סיסמאות ו/או פרטים אישיים ו/או אינטימיים אודות משתמשים אחרים ו/או הטרדת משתמשים אחרים, התחזות לאחר, עשיית פרסום ו/או קידום מכירות מסחריים, תעמולה פוליטית ו/או קידום מתמודדים ומפלגות בבחירות, שימוש בשפה בוטה ו/או פוגענית.

1.3.19   לפרסם חומר פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה או העלול לפגוע ברגשות הציבור ו/או כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם, או חומר המעודד ו/או תומך ו/או מסייע בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל ו/או כל חומר המהווה לשון הרע על אדם או פוגע בפרטיותו ו/או כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין וכן כל תוכן העלול להטעות צרכן, כל תוכן בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח, כל תוכן שיש בו, או הוא מעודד לגזענות, או אפליה פסולה על בסיס גזע, מוצא, צבע עור, עדה, לאומיות, דת, מין, עיסוק, נטייה מינית, מחלה, נכות גופנית או נפשית, אמונה, השקפה פוליטית, או מעמד חברתי-כלכלי.

1.3.20   להשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בתכנים המוצגים באתר באופן חלקי או כולל לשם העתקה, תיקון, שינוי, שעתוק, שידור, הצגה, פרסום, העברה, מכירה, או הפצה בכל דרך שהיא, ללא הסכמתנו מראש ובכתב.
מובהר כי האיסורים הללו חלים גם ביחס להעלאת קישורים לחומרים ו/או תכנים כאמור
.

1.3.21  אתם מתחייבים ליידע אותנו, באופן מיידי, על כל אפשרות לפגיעה במשתמשים אחרים ו/או בצדדים שלישיים ו/או הפרה קיימת או צפויה של הוראות הדין, עקב ו/או כתוצאה מפעולותיכם או מפעולות אחרות הידועות לכם.

1.4   פעולות סימון והמרצה

1.4.1   אתם מתחייבים כי תישאו במלוא האחריות ביחס לפעולות הסימון וההמרצה שתבצעו באפליקציה (“פעולות סימון והמרצה”) וכי אין כל מגבלה חוקית ו/או חוזית ו/או אחרת המונעת ו/או מגבילה אתכם לעשות זאת.

1.4.2   אנחנו רשאים, על פי שיקול דעתנו הבלעדי וללא צורך בהסכמתכם או במתן הודעה מוקדמת, להגביל משתמש באפליקציה, וזאת, בין היתר, עקב פגיעה ו/או חשש לפגיעה בהוראות תנאי השימוש, הוראות הדין או בזכויות צדדים שלישיים ו/או עקב הוראה של רשויות מוסמכות ו/או מטעמים טכניים, לרבות שינויים טכנולוגיים.

2         שיפוי:
אתם מתחייבים בזאת לשפות אותנו ואת מי מטעמנו מפני כל נזק, אובדן, חבות, תביעה או דרישה ולרבות הוצאת משפטיות ושכר טרחת עו”ד, שיגרמו על ידכם ו/או על ידי צד שלישי כלשהו בעקבות שימושכם באפליקציה שלא כדין ו/או בהפרת תנאי מתנאי השימוש
.

3         הפסקת פעילות:

אנחנו שומרים לעצמנו את הזכות להפסיק בכל עת, לתקופה קצובה או לאלתר, באופן חלקי או כולל, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, את פעילות הפלטפורמה או לתקן או לשנות את אופייה ותוכנה וכן להסיר מהפלטפורמה תכנים ומידע ללא שמירתם, וכל זאת על פי שיקול דעתנו הבלעדי וללא צורך בהודעה מוקדמת או בהסכמתכם או בהסכמת צד ג’ כלשהו ואתם מסכימים כי לא תהא לכם כל טענה ו/או תביעה כנגדנו בקשר עם כך.

4         קניין רוחני:

4.1   כל זכויות הקניין הרוחני בפלטפורמה, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושנו הבלעדי, או רכושו של צד ג’ אשר העניק לנו רישיון שימוש בהם והם מוגנים הן מכוח הדין בישראל והן מכח אמנות בינלאומיות אליהן הצטרפה מדינת ישראל. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובה הגרפי של הפלטפורמה, עיצובה, בסיסי הנתונים בה, קוד המחשב של הפלטפורמה, כתובת האינטרנט שלה, אייקונים (icons), כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות, אך מבלי לגרוע, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של וכל פרט אחר הקשור בהפעלת הפלטפורמה.

4.2   אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן הפלטפורמה בלא קבלת רשותנו המפורש מראש ובכתב.

4.3   אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים בפלטפורמה, בבסיס הנתונים של הפלטפורמה, או בפרטים אחרים המתפרסמים בפלטפורמה בלא קבלת הסכמה מפורשת שלנו מראש ובכתב.

5         הפרת תנאי השימוש:
במידה ויש לנו סיבה לחשוד כי הפרתם תנאי מתנאי השימוש, נהיה רשאים, על פי שיקול דעתנו הבלעדי וללא הודעה מוקדמת, לנקוט באחת או יותר מהפעולות המפורטות להלן, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות או סעד העומדים לרשותנו על פי דין:

5.1  לחסום את גישתכם לפלטפורמה.

5.2  לדרוש ו/או לתבוע מכם כל סעד לו נהיה זכאים על פי כל דין.

5.3  להעביר פרטיכם לרשויות המוסמכות ולצדדים שלישיים.

6         קישורים לאתרים:

6.1   בפלטפורמה יכולים להיות מוצגים קישורים, היפר-קישורים או באנרים לאתרים אחרים, אשר איננו מפקחים עליהם או בודקים אותם, את מהימנותם ואת חוקיותם ואת כל הקשור לאבטחתם. העובדה שהפלטפורמה מקשרת לתכנים אלה אינה מעידה על הסכמתנו לתוכנם ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, לנוהגי בעליהם בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר הכרוך בתפעול שלהם לפיכך, לא נישא בכל חבות ונהיה פטורים מכל אחריות בקשר עם כל נזק, הפסד או הוצאה, מכל מין וסוג שהם, בין אם ישירים ובין אם עקיפים ו/או נסיבתיים ו/או תוצאתיים, אשר נגרמו ו/או ייגרמו לכם ו/או לצד שלישי, בגין השימוש בפלטפורמה ו/או בדפי האינטרנט כאמור ו/או בתוכן שמפורסם בהם.

6.2   אנחנו לא מתחייבים כי הקישורים יהיו תקינים ויובילו אתכם לאתר אינטרנט פעיל. אנחנו רשאים להסיר מהפלטפורמה קישורים שנכללו בה בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים, לפי שיקול דעתנו המוחלט.

7         הדין החל וסמכות השיפוט:
התנאים וההוראות המפורטים בתנאי השימוש, וכן כל שינוי או תיקון שלהם, כמו גם השימוש בפלטפורמה, יוסדרו על פי חוקי מדינת ישראל ללא התייחסות לסעיפי ברירת הדין החלים בה. סמכות השיפוט בקשר עם כל מחלוקת ו/או תביעה אשר יתעוררו בקשר עם השימוש בפלטפורמה או הקשור אליה מסורה באופן בלעדי לבתי המשפט בתל אביב – יפו בלבד.

8         תנאים נוספים:

8.1   תנאי השימוש חלים על השימוש בפלטפורמה באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו”ב). כמו כן הם חלים על השימוש בפלטפורמה בין אם באמצעות רשת האינטרנט, ובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

8.2   אתם מסכימים כי רשומות המחשב שלנו בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

8.3   במידה והוראה מהוראות תנאי שימוש אלה, תקבע על ידי ערכאה משפטית כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, למרות כוונת הצדדים, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תנאי שימוש אלה ו/או את חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה המשפטית.

8.4   כותרות הפרקים מובאות למען הנוחות וכדי לסייע לכם להתמצא בתנאי השימוש ולא תשמשנה בפרשנות תנאי השימוש.

8.5   תנאי השימוש מיועדים לנשים ולגברים כאחד ונוסחו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

8.6   אין בתנאי שימוש אלה כדי לגרוע מכל זכות המוקנית לנו לפי כל דין.

8.7   ויתור, הימנעות מפעולה במועד או מתן ארכה לא ייחשבו כויתור שלנו על זכות מזכויותינו לפי תנאי שימוש אלה או על פי דין ולא ישמשו מניעה לתביעה על ידינו או מי מטעמנו, אלא אם כן נעשה ויתור כזה באופן מפורש ובכתב.

8.8   אנחנו רשאים, על פי שיקול דעתנו הבלעדי, לשנות את תנאי השימוש מעת לעת וזאת ללא צורך במתן הודעה או התראה על כך. תנאי שימוש עדכניים שיפורסמו בפלטפורמה יחייבו אתכם. המשך השימוש שלכם בפלטפורמה לאחר עדכון תנאי השימוש יהווה הסכמתכם לתנאים המעודכנים לרבות לשינויים שנערכו.

8.9   לכל שאלה, בקשה ופניה ניתן ליצור עמנו קשר בכתובת המייל thisis@darkenu.org.il

 

מעודכן נכון ליום 11/02/2024