מה הבעיה?

ישראל היא הדמוקרטיה היחידה שבחוקי היסוד שלה אין התייחסות מפורשת לזכות הבסיסית לשוויון.

אמנם לאורך השנים גזר בית המשפט העליון את הזכות לשוויון מתוך הזכות לכבוד, אך עיקרון השוויון, שהוא מהחשובים והמרכזיים בכל משטר דמוקרטי, נותר ללא הגנה מפורשת. 

למה זה בעייתי?

  • מה שלא מעוגן, לא מוגן – זכויות שלא מוגנות בחוק יסוד ושההגנה עליהן תלויה בבית המשפט העליון, לא מוגנות באמת. מספיק להסתכל על ביטול הזכות להפלות בארצות הברית כדי להבין למה יכולה להוביל הסתמכות על פסיקה במקום על חקיקה. פרשנות משפטית יכולה להשתנות ולהשפיע באופן דרמטי על החיים של האזרחים והאזרחיות. על השוויון שלנו חייבים להגן, ולשם כך חייבים לעגן אותו.
  • השלכות חוק הלאום – חוק הלאום ערער את האיזון העדין שבין ‘יהודית’ ל’דמוקרטית’. כך, ערער אף יותר את מעמדה של הזכות לשוויון, שבניגוד לזהותה היהודית של המדינה, לא מוגנת בחוק יסוד.  הבעיה בחוק הלאום היא לא במה שיש בו, אלא במה שאין בו: חוק לאום ללא חוק יסוד שוויון לצידו מהווה פגיעה קשה במורשת הציונית שביקשה לבנות בישראל חברת מופת המקיימות  שוויון מלא לכל אזרחיה.
  • משמעות חינוכית והצהרתית – בישראל אין חוקה וחוקי היסוד מהווים שלב ביניים בדרך החשובה ליצירתה. מעבר לערך המשפטי של עיגון ערך השוויון, ישנה חשיבות הצהרתית וחינוכית משמעותית בעיגונו. מן הראוי שספר החוקים של מדינת ישראל ישקף את ערכיה בהתאם לעקרונות מגילת העצמאות.

מה אנחנו מציעים?

בכל כנסת מונחות הצעות חוק לעיגון עקרון השוויון בחוק יסוד, ומדי כנסת הצעות אלו לא מקודמות. כך, העקרון החשוב הזה, אחד מיסודותיה של כל דמוקרטיה, נזנח. 

תנועת ‘דרכנו’ מאמינה ששיתוף פעולה רחב וחוצה מפלגות בין מנהיגים ומנהיגות ששמים לנגד עיניהם את הטוב המשותף בחברה הישראלית, יוביל לחקיקה היסטורית ונחוצה כל כך שתשמור על ישראל מדינה שווה עם אזרחים ואזרחיות שווים.

תנועת דרכנו פונה אל ראשי המפלגות שנבחרו לכנסת על מנת לקבל את התחייבותן לתמוך בעיגון עקרון השוויון בחוק יסוד, שיחזק את הדמוקרטיה הישראלית ויקיים את עקרונות מגילת העצמאות.

חתמו על העצומה שתישלח לראשי המפלגות, והצטרפו אלינו בקריאה: רוצים ישראל שווה!

לקריאת המכתב

חתמו על העצומה!

אנו, אזרחי ואזרחיות ישראל, קוראים לכם, ראשי המפלגות, להתחייב לפעול לקידום עיגון עקרון השוויון בחוק יסוד בכנסת הקרובה: