חברת הוועד המנהל

אחראית על הכשרת מדריכים בכירים בחברת ״דיבייט״, מרצה מובילה בפני הסקטור הממשלתי הכולל את קורס הצוערים של משרד החוץ, מרצה מצטיינת באוניברסיטת בן גוריון בתחום של ממשל ופוליטיקה במדינת ישראל.