מאמר דעה של מנכ”ל דרכנו נמרוד דוויק. מעריב

התיישבות מחדש ברצועה לא רק שאינה חלק ממטרות המבצע, אלא היא חתירה נגד המפעל הציוני. היא תדרוש מהרוב הישראלי המתון לשלם מחיר דמים כבד, תדרוש מהצבא להתעסק באבטחת ישובים בלב אוכלוסייה עוינת לחזון הציוני, ותקשה מהותית על הבטחת רוב יהודי מוצק. הגיע הזמן שהנהגת ההתיישבות בישראל תעשה חושבים מחדש על החזון.

לטור המלא