מאמר דעה של מנכ”ל דרכנו נמרוד דוויק. מעריב

הבחירה איפה יהיה הסיוע ההומניטרי, מי ינהל אותו, באיזו צורה ומה מנגנון הכספים והאספקה, הוא יותר מאשר בחירה טקטית. הוא עיצוב המנגנון האזרחי שיחליף את חמאס ובניית המנהל התקין שלו. הניסיון של ישראל לטשטש את העיסוק בנושא כי עכשיו נלחמים, מעיד יותר מהכל, על קוצר הרואי של הממשלה במלחמה. 

לטור המלא