השופט מלצר ל”דרכנו”: מציע לכם להירשם כגוף פעיל לפי תיקון החוק – 02.04.2019

המלצת השופט באה בעקבות עתירת הליכוד לועדת הבחירות נגד “דרכנו” • המשמעות היא שאם ועדת הבחירות תכפה על תנועת “דרכנו” להירשם באתר מבקר המדינה – היקף הפעילות של העמותה צפוי להצטמצם – זאת בעקבות תיקון לחוק למימון מפלגות שעבר לאחרונה