דרכנו: לחשוף את נתוני ועדת החריגים – 28.02.2021

בתנועת ‘דרכנו’ דורשים ממשרד התחבורה מידע מפורט על עבודת ועדת החריגים, וכן על הטיסות להן אושר לנחות בישראל.