אלה גרא | חברת הוועד המנהל
אתי לבני | חברת הוועד המנהל
ברוך מזור | מנהל כספים
ברוך שפיגל | סגן יו"ר הוועד המנהל
דוד שמחה | חבר הוועד המנהל
טלי זינגר | חברת וועדת הביקורת
עדי בלדרמן | חברת הוועד המנהל
קובי ריכטר | יו"ר הוועד המנהל
גיא זוקין | חבר וועדת הביקורת
אסף הלחמי | חבר הוועד המנהל