עוד ימים הדיון בבג”צ.

הגשנו עתירה לבג״צ נגד צמצום עילת הסבירות ואנחנו צריכים אתכם.ן איתנו.

חקיקת צמצום עילת הסבירות היא חור שחור בדמוקרטיה הישראלית שתגרום לנזק חמור לשלטון החוק ולמינהל התקין ולפגיעה באזרח הקטן, ותאפשר לפוליטיקאים לקבל החלטות קיצוניות ולא סבירות שיפגעו בכולנו.

נעשה ניסיון להעביר חוק יסוד כל כך משמעותי לדמוקרטיה הישראלית בהליך חקיקה זריז, בלי לקיים הליך חקיקה רציני ומעמיק, ששומע את כל אנשי המקצוע ובוחן את כלל ההשלכות ובלי דיון מוקדם במליאת הכנסת “קריאה טרומית”. ביהמ״ש העליון פסק בעבר שהליך החקיקה חייב להיות רציני מעמיק ומקיף. בחוק מס על דירה שלישית, בג”צ קבע כי הליך החקיקה היה לא תקין, שכן הוא לא אפשר לחברי הכנסת ללמוד את הצעת החוק כראוי, לבצע את עבודתם ולפקח על עבודת הממשלה.

אנחנו נאבק בכל הכוח בחקיקת צמצום עילת הסבירות שתגרום לנזק חמור לדמוקרטיה הישראלית, כל זאת ועוד, בהליך חפוז ודורסני.

אנחנו צריכים אתכם.ן איתנו במאבק על הדמוקרטיה הישראלית.

הסכום שנצבר: ..

היעד: 200,000 ש”ח


לתרומה: