לפני כמה ימים יצאנו במאמץ לעטוף את הגיבורים שלנו מגדוד 13 בחטיבת גולני שנתקלו ראשונים באויב וספגו אבדות כבדות וקשות.

יצר איתנו קשר תורם שהתחייב להכפיל כל שקל שנגייס לקמפיין, עד תקרה של מאה אלף ש”ח!
זה הזמן לגייס חברים, להתגייס ולשים תרומה למען החיילים הגיבורים שלנו מגדוד 13.

לא מדובר במגבות, שמפו או ממתקים. המטרה היא להשיב לגדוד את המורל ואת גאוות היחידה וסמלי היחידה, ולאפשר לחיילים את כל הציוד שמאפשר להם לנוח, להתגאות ולהתמלא בגאווה שהיא גולני.

אנחנו חוזרים – כל תרומה שלכם.ן מוכפלת!
בואו נראה להם כמה אנחנו אוהבים אותם.