בעולם ישנם גורמים שמנסים לפגוע בצה”ל, הם רודפים את הלוחמים והלוחמות שלנו ומאיימים בתביעות בהאג ובבתי משפט בינלאומיים, רוצים שנפחד ממעצר בכל פעם שנרצה לצאת לחו”ל.
מי שעומד מולם ומונע מהם לעשות זאת – זה בג”צ.

אחד מהיסודות המרכזיים במשפט הבינלאומי ובבית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג (ICC) הוא יסוד המשלימות אשר קובע כי הסמכות השיפוטית הבינלאומית היא משלימה לסמכות הלאומית של כל אחת מהמדינות. כלומר, כל עוד המדינה במישור הלאומי חוקרת, מעמידה לדין ומנהלת הליך משפטי ראוי ועצמאי – בית הדין הבינלאומי לא יתערב.

הקואליציה הנוכחית רוצה לחוקק את פסקת ההתגברות שמחלישה את בג”צ ונותנת לכנסת כוח להתעלם מהפסיקות שלו – צעד שיפגע במעמד של בג”צ בעולם ובכך יסכן את כל מי ששירתו בצה”ל.

כיום, בית המשפט העליון הישראלי זוכה לכבוד והערכה מקצועית בקהילה הבינלאומית ומוכר כבית משפט מקצועי ועצמאי. הפגיעה בבית המשפט באמצעות פסקת התגברות, החלשתו ולמעשה הכפפתו לדרג הפוליטי יחבלו בהכרה הזו.

צעדים אלו עשויים להוביל להתערבות של בתי דין בין לאומיים, וביניהם ה-ICC (בית הדין הבינלאומי בהאג), בטענה כי לא ניתן לסמוך על ההליכים המשפטיים בישראל, ולכן נדרשת התערבות בינלאומית. החלשת מערכת המשפט בישראל, ובית המשפט העליון בפרט, תחשוף את חיילי וחיילות צה”ל להליכים בבתי דין בינלאומיים. יתרה מכך מהלך כזה יפגע ביכולתן של מדינות ידידות להגן על ישראל בפורומים בין לאומיים.

לפגוע בעצמאות של בג”צ זה לפגוע במפקדים והמפקדות שלנו שמשרתים לילות כימים בהגנה על המדינה, בלוחמים והלוחמות, הבנים והבנות שלנו. 

בג”צ זה השכפ”צ של חיילי צה”ל, ופגיעה בחיילים שלנו זה קו אדום.

הצטרפו עכשיו לתמיכה בשכפ״צ המשפטי של הלוחמים והלוחמות שלנו!

הצטרפו אלינו

השאירו פרטים כאן: