הם רוצים לסגור אותנו כי הם רוצים להשתיק אתכם.

הליכוד הגיש נגדנו עתירה.

הם רוצים לסגור את הדמוקרטTV, כי הם רוצים להשתיק אתכם!

הם רוצים לסגור את הדמוקרטTV, כי הם לא רוצים תקשורת עצמאית, מקצועית, תקשורת שהיא לא שופר.

אל תתנו להם להשתיק אתכם – תרמו לדמוקרטTV עכשיו!

תרמו לדמוקרטTV

תרומה חד פעמית נגד עתירת הליכוד

    הצטרפו עכשיו