הם רוצים לסגור אותנו כי הם רוצים להשתיק אתכם.

הליכוד הגיש נגדנו עתירה.

הם רוצים לסגור את הדמוקרטTV, כי הם רוצים להשתיק אתכם!

הם רוצים לסגור את הדמוקרטTV, כי הם לא רוצים תקשורת עצמאית, מקצועית, תקשורת שהיא לא שופר.

אל תתנו להם להשתיק אתכם – תרמו לדמוקרטTV עכשיו!

תרומה עם BUYME

תרמו לדמוקרטTV

הצטרפו כשותפים בהוראת קבע

    הצטרפו עכשיו