הם רוצים לסגור אותנו כי הם רוצים להשתיק אתכם.

מערכת הבחירות בפתח והליכוד הגיש נגדנו עתירה.

הם רוצים לסגור את הדמוקרטTV, כי הם רוצים להשתיק אתכם!

הם רוצים לסגור את הדמוקרטTV, כי הם לא רוצים תקשורת עצמאית, מקצועית, תקשורת שהיא לא שופר.

אל תתנו להם להשתיק אתכם – תרמו לדמוקרטTV עכשיו!

תרמו לדמוקרטTV

הצטרפו כשותפים בהוראת קבע

    הצטרפו עכשיו