נתניהו תתחייב!

 

בשבוע האחרון ראינו את ראש הממשלה מתראיין במספר כלי תקשורת בחו”ל בניסיון להצדיק את ביטול עילת הסבירות. שמענו אותו עונה בבטחון ואנגלית רהוטה על כל שאלה שהופנתה אליו, חוץ משאלה אחת – האם יציית לפסיקת בג”ץ בנוגע לעילת הסבירות. בכירי ליכוד נוספים כדוגמת השרים אלי כהן וישראל כ”ץ ענו גם הם בשתיקה.

אנחנו קוראים לכםן לחבור אלינו ולדרוש מנתניהו:
התחייב בקולך בצורה חד משמעית שתציית לפסיקת בג”ץ.