משתפים את הדמוקרטור – כדי שכולםן יצאו לקלפי!

איך מפיצים את הדמוקרטור?

שני קליקים, זה כל הסיפור.

קליק אחד להעתקת הקישור להורדת האפליקציה
קליק שני להדביק ולשלוח לאנשים

הורדתי, העברתי, השפעתי