מגבירים את הקול של הרוב המתון:
בשטח, בהפגנות, בדמוקרטTV
ובקידום מדיניות בכנסת ובממשלה.