ברכות על התחייבותך להצביע בבחירות

עכשיו רק נותר להוריד את הדמוקרטור – ולעודד את החברים והמשפחה להצביע!