כמה זה יעלה לנו?

מהן ההשלכות הכלכליות של הסיפוח?
הנתונים לקוחים ממחקר שנעשה ע”י שלושה מנכ”לי אוצר לשעבר עבור מפקדים למען בטחון ישראל  ניתן לחלק את ההשלכות הכלכליות ל-3 תרחישים עיקריים:
1. סיפוח חלקי (65 אלף פלסטינים – סיפוח הפלסטינים בבקעת הירדן או סיפוח חלקי של שטחי C)
2. סיפוח חלקי + תרחישים מדיניים וביטחוניים
3. סיפוח מלא (2.6 מיליון פלסטינים) – 52 מיליארד ש”ח בשנה (ללא תרחישים ביטחוניים ומדיניים)

הזכויות הסוציאליות לפלסטינים כוללות:
מענקי לידה, קצבאות ילדים, מערכת בריאות, מערכת חינוך, קצבאות ביטוח לאומי, קצבאות זקנה ושירותי רווחה כלליים.

תרחישים מדיניים וביטחוניים:
עלות השתלטות צבאית על יהודה ושומרון, פגיעה במשק הישראלי בעקבות אינתיפאדה נוספת, סנקציות בינלאומיות שיפגעו בתמ”ג, הפסד הכנסות ממסים כתוצאה מירידה בהשקעות זרות ישירות, הזזת תוואי גדר הביטחון

יחד נעצור את הסיפוח!

לחצו כאן והצטרפו אלינו