תגידו כן! לחצו עכשיו והצטרפו לדרישה שנשלח לחברי הכנסת שלנו - כן לאינטרס הישראלי, כן להסדר מדיני, כן להפרדות מהפלסטינים!

יש לבחור מיקום מהרשימה
יש לבחור רחוב מהרשימה
אמרתי כן!

הגיע הזמן לקבוע את העתיד שלנו – לומר כן לישראל בטוחה, כן למדינה יהודית ודמוקרטית, כן להיפרדות מהפלסטינים.

עלינו להשיג הסדר שישמור על האינטרסים הביטחוניים של אזרחי ישראל, ייקבע גבולות יציבים ויכונן היפרדות מהפלסטינים.

מדינת ישראל היא הבית היחיד שלנו. המקום שעבורו נלחמנו, שעליו חלמו הסבים והסבתות שלנו, שבו נגדל את ילדינו. רבים כל כך, אזרחים וחיילים, שילמו את המחיר היקר מכל, כדי לשמור על החיים שלנו כאן. אסור לנו לוותר על המדינה הזאת. אנחנו חייבים לשמור עליה – לשמור על ישראל חזקה, בטוחה ומאוחדת. ועכשיו יש לנו הזדמנות להושיט יד. בלי לוותר על הבטחון, בלי לשכוח מי אנחנו, ואיזו מדינה אנחנו רוצים שתהיה כאן. לומר כן לאינטרס הישראלי, כן להסדר מדיני, כן להיפרדות מהפלסטינים.