Leave your details to register

הרשמה
20/06/18 | 18:30
ויצמן 24, Kefar Sava

התא הדמוקרטי בדרכנו – שלוחת כפ״ס – מתכבד להזמין אתכם לסדרת מפגשים על מצב הדמוקרטיה בישראל ועל תפקידנו כציבור בדמוקרטיה שלנו.

רביעי | 23/5/18 | 18.30
מירב דוד, ״לובי 99״:
כיצד מקדמים בכנסת את האינטרס הציבורי הרחב?

רביעי | 30/5/18 | 18.30
דפני ליף:
מה הוציא אותה מהבית למחאת האוהלים בשנת 2011?

רביעי | 6/6/18 | 18.30
עו”ד תומר מאור, “התנועה לאיכות השלטון”:
איכות השלטון בדמוקרטיה הישראלית

רביעי | 13/6/18 | 19:00
עו”ד דניאל חקלאי:
הצד המשפטי של החקירות המתנהלות נגד נציגי ציבור ופעילות אזרחית בזירה הציבורית.

רביעי | 20/6/18 | 19:00
עו”ד חי בר-אל, יו”ר עמותת עוגן:
חושפי השחיתויות ומעמדם המשפטי

ההרצאות יתקיימו בויצמן 24, בר ה״קופי 3״, כפר סבא.