הילה סעדיה

הילה שימשה כיועצת מנכ"ל משרד החקלאות ופיתוח הכפר וכן ניהלה והובילה מאבקים חברתיים מגוונים. ביניהם "המאבק להעלאת יהודי אתיופיה", במהלכו קידמה לאישור החלטת ממשלה 4178 בדבר העלאתם של 1,000 יהודים מאתיופיה לארץ ישראל. בנוסף, ריכזה את "קואליציית ארגוני הבריאות בנגב" אשר שמה לה למטרה לקדם צדק שוויון וחיזוק מערכות הבריאות הניתנים בנגב. זאת ועוד, הילה יזמה ברמה המקומית תכנית לשיקום אוכלוסיית המכורים הפעילים לחומרים ממכרים בעיר באר-שבע.

הילה בעלת תואר ראשון בעבודה סוציאלית, תואר שני במדיניות ציבורית מסלול מובילי מדיניות.