חבר הוועד המנהל

חבר מועצת העיר קרית מלאכי ויו”ר תנועת הצעירים בעיר.

פעיל חברתי ופוליטי