מחוקקים נגד השחיתות

בחודשים האחרונים הציבור מילא את הרחובות, הפגין וקרא בקול. בשנה האחרונה עשרות אלפים יצאו לרחובות בכדי לדרוש ממשרתי הציבור למלא את תפקידם ולשרת את הציבור, ולא את האינטרס הפרטי שלהם.

הדרך היחידה להבטיח שהמאמץ שלנו יביא לשינוי ממשי וארוך טווח היא לעגן בחוק מנגנונים שישמרו עלינו, האזרחים, מפני חמדנות ושיקולים אישיים ופוליטיים שעלולים לפגוע באינטרס הציבורי.

הרוב המתון הישראלי קורא לחקיקת חוקים ותיקון תקנות שיעזרו להיאבק בשחיתות.

 

אנו דורשים את החוקים והתקנות הבאים:

 

  1. חוק יסוד: שירות הציבור.

חוק זה יגדיר מהו השירות הציבורי, מה מטרתו, מה המשרות שבו ומה הדרישות ממשרתי ציבור. החוק יעניק שוויון הזדמנויות בין כל שבטי החברה הישראלית בקבלה לתפקידים ציבוריים תוך והבטחה כי המוכשר ביותר לתפקיד יקבל אותו ולא המקורב ביותר.

 

  1. חוק מושחתים לא מייצגים.

חוק זה ימנע את החזרה לשירות הציבורי של מי שהורשעו בעבירות שיש עמן קלון.

 

  1. תיקון החוק הפלילי בכל הקשור להפרת אמונים ומרמה.

כיום ההגדרה בחוק עמומה. אנו דורשים ועדה ציבורית שתגדיר במדויק מהן עבירות אמונים ומרמה ומה הקווים אותם אסור לחצות.

 

  1. חובת הצהרת הון על נבחרי ציבור.

כל משרת ציבור צריך לדווח מאין כספו, מי שילם לו ולאיזה אינטרסים הוא כפוף. אור השמש הוא המטהר הטוב ביותר.

 

  1. הקמת יחידה לטוהר המידות בשירות הציבורי.

יחידה זו תבדוק את הצהרות ההון, תגיש שאילתות על כל ספק הקשור פעילות תקינה ותהיה הסמכות לאישורים חריגים.

 

*עיקרי התכנית מתבססים על תכנית מקיפה למאבק בשחיתות שחוברה ע״י מומחי המכון הישראלי לדמוקרטיה.

לקריאת התכנית המלאה - לחצו כאן.

חיתמו כאן:

יש לבחור מיקום מהרשימה
יש לבחור רחוב מהרשימה
חתימה